Cây Ngũ Sắc Tím

45,000đ 50,000đ

Cây đuôi công

250,000đ 280,000đ

Cây Hoàn Kiếm

Liên hệ

Cây Thủy Cúc

Liên hệ

Cây Huy Hoàng

650,000đ

Cây Phú Quý

150,000đ 200,000đ

Cây mạ non

150,000đ

Cây lưỡi hổ

90,000đ 120,000đ

Cây kim phát tài

200,000đ 220,000đ

Cây kim ngân

205,000đ 250,000đ
Facebook Chat