Cây Ngũ Sắc Tím

45,000đ 50,000đ

Cây đuôi công

250,000đ 220,000đ

Cây vạn niên thanh

550,000đ 480,000đ

Cây Phú Quý

150,000đ 200,000đ

Cây lưỡi hổ

90,000đ 120,000đ

Cây kim phát tài

75,000đ 110,000đ

Cây cọ ta

150,000đ 120,000đ
Facebook Chat